தமிழ்

Ezekiel 16:20 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:20
நீ எனக்குப் பெற்ற உன் குமாரரையும் உன் குமாரத்திகளையும் எடுத்து, அவர்களை அவைகளுக்கு இரையாகப் பலியிட்டாய்.


எசேக்கியேல் 16:20 in English

nee Enakkup Petta Un Kumaararaiyum Un Kumaaraththikalaiyum Eduththu, Avarkalai Avaikalukku Iraiyaakap Paliyittay.


Read Full Chapter : Ezekiel 16