தமிழ்

Ezekiel 16:2 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:2
மனுபுத்திரனே, நீ எருசலேமின் அருவருப்புகளை அதற்கு அறிவித்துச் சொல்லவேண்டியது என்னவென்றால்:

Ezekiel 16:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Son of man, cause Jerusalem to know her abominations,

American Standard Version (ASV)

Son of man, cause Jerusalem to know her abominations;

Bible in Basic English (BBE)

Son of man, make clear to Jerusalem her disgusting ways,

Darby English Bible (DBY)

Son of man, cause Jerusalem to know her abominations,

World English Bible (WEB)

Son of man, cause Jerusalem to know her abominations;

Young’s Literal Translation (YLT)

`Son of man, cause Jerusalem to know her abominations, and thou hast said:

எசேக்கியேல் 16:2 in English

manupuththiranae, Nee Erusalaemin Aruvaruppukalai Atharku Ariviththuch Sollavaenntiyathu Ennavental:


Read Full Chapter : Ezekiel 16