தமிழ்

Ezekiel 16:48 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:48
நீயும் உன் குமாரத்திகளும் செய்தது போல, உன் சகோதரியாகிய சோதோமும் அவளுடைய குமாரத்திகளும் செய்யவில்லை என்று என் ஜீவனைக்கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார்.

Ezekiel 16:48 in Other Translations

King James Version (KJV)

As I live, saith the Lord GOD, Sodom thy sister hath not done, she nor her daughters, as thou hast done, thou and thy daughters.

American Standard Version (ASV)

As I live, saith the Lord Jehovah, Sodom thy sister hath not done, she nor her daughters, as thou hast done, thou and thy daughters.

Bible in Basic English (BBE)

By my life, says the Lord, Sodom your sister never did, she or her daughters, what you and your daughters have done.

Darby English Bible (DBY)

[As] I live, saith the Lord Jehovah, Sodom thy sister hath not done, she nor her daughters, as thou hast done, thou and thy daughters!

World English Bible (WEB)

As I live, says the Lord Yahweh, Sodom your sister has not done, she nor her daughters, as you have done, you and your daughters.

Young’s Literal Translation (YLT)

I live — an affirmation of the Lord Jehovah, Sodom thy sister hath not done — she and her daughters — As thou hast done — thou and thy daughters.

எசேக்கியேல் 16:48 in English

neeyum Un Kumaaraththikalum Seythathu Pola, Un Sakothariyaakiya Sothomum Avalutaiya Kumaaraththikalum Seyyavillai Entu En Jeevanaikkonndu Sollukiraen Entu Karththaraakiya Aanndavar Uraikkiraar.


Read Full Chapter : Ezekiel 16