தமிழ்

Ezekiel 16:49 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:49
இதோ, கெர்வமும், ஆகாரத் திரட்சியும், நிர்விசாரமான சாங்கோபாங்கமுமாகிய இவைகளே உன் சகோதரியான சோதோமின் அக்கிரமம்; இவைகளே அவளிடத்திலும் அவள் குமாரத்திகளிடத்திலும் இருந்தன; சிறுமையும் எளிமையுமானவனுடைய கையை அவள் பலப்படுத்தவில்லை.

Ezekiel 16:49 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom, pride, fulness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters, neither did she strengthen the hand of the poor and needy.

American Standard Version (ASV)

Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom: pride, fulness of bread, and prosperous ease was in her and in her daughters; neither did she strengthen the hand of the poor and needy.

Bible in Basic English (BBE)

Truly, this was the sin of your sister Sodom: pride, a full measure of food, and the comforts of wealth in peace, were seen in her and her daughters, and she gave no help to the poor or to those in need.

Darby English Bible (DBY)

Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom: pride, fulness of bread, and careless ease was in her and in her daughters, but she did not strengthen the hand of the poor and needy.

World English Bible (WEB)

Behold, this was the iniquity of your sister Sodom: pride, fullness of bread, and prosperous ease was in her and in her daughters; neither did she strengthen the hand of the poor and needy.

Young’s Literal Translation (YLT)

Lo, this hath been the iniquity of Sodom thy sister, Arrogancy, fulness of bread, and quiet ease, Have been to her and to her daughters, And the hand of the afflicted and needy She hath not strengthened.

எசேக்கியேல் 16:49 in English

itho, Kervamum, Aakaarath Thiratchiyum, Nirvisaaramaana Saangaோpaangamumaakiya Ivaikalae Un Sakothariyaana Sothomin Akkiramam; Ivaikalae Avalidaththilum Aval Kumaaraththikalidaththilum Irunthana; Sirumaiyum Elimaiyumaanavanutaiya Kaiyai Aval Palappaduththavillai.


Read Full Chapter : Ezekiel 16