தமிழ்

Isaiah 3:9 in Tamil

ஏசாயா 3:9
அவர்கள் முகப்பார்வை அவர்களுக்கு விரோதமாய்ச் சாட்சியிடும்; அவர்கள் தங்கள் பாவத்தை மறைக்காமல், சோதோம் ஊராரைப்போல வெளிப்படுத்துகிறார்கள்; அவர்கள் ஆத்துமாவுக்கு ஐயோ! தங்களுக்கே தீமையை வருவித்துக்கொள்ளுகிறார்கள்.

Isaiah 3:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

The shew of their countenance doth witness against them; and they declare their sin as Sodom, they hide it not. Woe unto their soul! for they have rewarded evil unto themselves.

American Standard Version (ASV)

The show of their countenance doth witness against them; and they declare their sin as Sodom, they hide it not. Woe unto their soul! for they have done evil unto themselves.

Bible in Basic English (BBE)

Their respect for a man’s position is a witness against them; and their sin is open to the view of all; like that of Sodom, it is not covered. A curse on their soul! for the measure of their sin is full.

Darby English Bible (DBY)

The look of their face doth witness against them, and they declare their sin as Sodom: they hide it not. Woe unto their soul! for they have brought evil upon themselves.

World English Bible (WEB)

The look of their faces testify against them. They parade their sin like Sodom. They don’t hide it. Woe to their soul! For they have brought disaster upon themselves.

Young’s Literal Translation (YLT)

The appearance of their faces witnessed against them, And their sin, as Sodom, they declared, They have not hidden! Wo to their soul, For they have done to themselves evil.

ஏசாயா 3:9 in English

avarkal Mukappaarvai Avarkalukku Virothamaaych Saatchiyidum; Avarkal Thangal Paavaththai Maraikkaamal, Sothom Ooraaraippola Velippaduththukiraarkal; Avarkal Aaththumaavukku Aiyo! Thangalukkae Theemaiyai Varuviththukkollukiraarkal.


Read Full Chapter : Isaiah 3