தமிழ்

Isaiah 3:16 in Tamil

ஏசாயா 3:16
பின்னும் கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: சீயோன் குமாரத்திகள் அகந்தையாயிருந்து, கழுத்தை நெறித்து நடந்து, கண்களால் மருட்டிப்பார்த்து, ஒய்யாரமாய் நடந்து, தங்கள் கால்களில் சிலம்பு ஒலிக்கத் திரிகிறார்கள்.

Isaiah 3:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Moreover the LORD saith, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet:

American Standard Version (ASV)

Moreover Jehovah said, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with outstretched necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet;

Bible in Basic English (BBE)

Again, the Lord has said, Because the daughters of Zion are full of pride, and go with outstretched necks and wandering eyes, with their foot-chains sounding when they go:

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah said, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched-out neck and wanton eyes, and go along mincing, and making a tinkling with their feet;

World English Bible (WEB)

Moreover Yahweh said, “Because the daughters of Zion are haughty, And walk with outstretched necks and flirting eyes, Walking to trip as they go, Jingling ornaments on their feet;

Young’s Literal Translation (YLT)

`Because that daughters of Zion have been haughty, And they walk stretching out the neck, And deceiving `with’ the eyes, Walking and mincing they go, And with their feet they make a tinkling,

ஏசாயா 3:16 in English

pinnum Karththar Sollukirathaavathu: Seeyon Kumaaraththikal Akanthaiyaayirunthu, Kaluththai Neriththu Nadanthu, Kannkalaal Maruttippaarththu, Oyyaaramaay Nadanthu, Thangal Kaalkalil Silampu Olikkath Thirikiraarkal.


Read Full Chapter : Isaiah 3