தமிழ்

Jeremiah 6:15 in Tamil

எரேமியா 6:15
அவர்கள் அருவருப்பானதைச் செய்ததினிமித்தம் வெட்கப்படுகிறார்களோ? பரிச்சேதம் வெட்கப்படார்கள், நாணவும் அறியார்கள்; ஆதலால் விழுகிறவர்களுக்குள்ளே விழுவார்கள்; நான் அவர்களை விசாரிக்குங் காலத்தில் இடறுண்டுபோவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Jeremiah 6:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Were they ashamed when they had committed abomination? nay, they were not at all ashamed, neither could they blush: therefore they shall fall among them that fall: at the time that I visit them they shall be cast down, saith the LORD.

American Standard Version (ASV)

Were they ashamed when they had committed abomination? nay, they were not at all ashamed, neither could they blush: therefore they shall fall among them that fall; at the time that I visit them they shall be cast down, saith Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

Let them be put to shame because they have done disgusting things. They had no shame, they were not able to become red with shame: so they will come down with those who are falling: when my punishment comes on them, they will be made low, says the Lord.

Darby English Bible (DBY)

Are they ashamed that they have committed abomination? Nay, they are not at all ashamed, neither know they what it is to blush. Therefore they shall fall among them that fall; at the time that I visit them they shall stumble, saith Jehovah.

World English Bible (WEB)

Were they ashamed when they had committed abomination? nay, they were not at all ashamed, neither could they blush: therefore they shall fall among those who fall; at the time that I visit them they shall be cast down, says Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

They were ashamed when they did abomination! Yea, they are not at all ashamed, Yea, blushing they have not known, Therefore they do fall among those falling, In the time I have inspected them, They stumble, said Jehovah.

எரேமியா 6:15 in English

avarkal Aruvaruppaanathaich Seythathinimiththam Vetkappadukiraarkalo? Parichchaேtham Vetkappadaarkal, Naanavum Ariyaarkal; Aathalaal Vilukiravarkalukkullae Viluvaarkal; Naan Avarkalai Visaarikkung Kaalaththil Idarunndupovaarkal Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Jeremiah 6