தமிழ்

Ezekiel 14:9 in Tamil

எசேக்கியேல் 14:9
ஒரு தீர்க்கதரிசி எத்தப்பட்டு ஒரு விசேஷத்தைச் சொன்னானாகில், அப்படிக்கொத்த தீர்க்கதரிசியைக் கர்த்தராகிய நானே எத்தப்படப்பண்ணினேன்; நான் அவனுக்கு விரோதமாக என் கையை நீட்டி, அவனை இஸ்ரவேல் ஜனத்தின் நடுவில் இராதபடிக்கு அழிப்பேன்.

Ezekiel 14:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And if the prophet be deceived when he hath spoken a thing, I the LORD have deceived that prophet, and I will stretch out my hand upon him, and will destroy him from the midst of my people Israel.

American Standard Version (ASV)

And if the prophet be deceived and speak a word, I, Jehovah, have deceived that prophet, and I will stretch out my hand upon him, and will destroy him from the midst of my people Israel.

Bible in Basic English (BBE)

And if the prophet, tricked by deceit, says anything, it is I the Lord by whom he has been tricked, and I will put out my hand against him, and he will be cut off from among my people Israel.

Darby English Bible (DBY)

And if the prophet be enticed and shall speak a word, I Jehovah have enticed that prophet; and I will stretch out my hand against him, and will destroy him from the midst of my people Israel.

World English Bible (WEB)

If the prophet be deceived and speak a word, I, Yahweh, have deceived that prophet, and I will stretch out my hand on him, and will destroy him from the midst of my people Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And the prophet, when he is enticed, and hath spoken a word — I, Jehovah, I have enticed that prophet, and have stretched out My hand against him, and have destroyed him from the midst of My people Israel.

எசேக்கியேல் 14:9 in English

oru Theerkkatharisi Eththappattu Oru Viseshaththaich Sonnaanaakil, Appatikkoththa Theerkkatharisiyaik Karththaraakiya Naanae Eththappadappannnninaen; Naan Avanukku Virothamaaka En Kaiyai Neetti, Avanai Isravael Janaththin Naduvil Iraathapatikku Alippaen.


Read Full Chapter : Ezekiel 14