தமிழ்

Micah 3:6 in Tamil

மீகா 3:6
தரிசனங்காணக் கூடாத இராத்திரியும், குறிசொல்லக் கூடாத அந்தகாரமும் உங்களுக்கு வரும்; தீர்க்கதரிசிகளின்மேல் சூரியன் அஸ்தமித்து, அவர்கள்மேல் பகல் காரிருளாய்ப் போகும்.

Micah 3:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore night shall be unto you, that ye shall not have a vision; and it shall be dark unto you, that ye shall not divine; and the sun shall go down over the prophets, and the day shall be dark over them.

American Standard Version (ASV)

Therefore it shall be night unto you, that ye shall have no vision; and it shall be dark unto you, that ye shall not divine; and the sun shall go down upon the prophets, and the day shall be black over them.

Bible in Basic English (BBE)

For this cause it will be night for you, without a vision; and it will be dark for you, without knowledge of the future; the sun will go down over the prophets, and the day will be black over them.

Darby English Bible (DBY)

therefore ye shall have night without a vision; and it shall be dark unto you, without divination; and the sun shall go down upon the prophets, and the day shall be black over them.

World English Bible (WEB)

“Therefore night is over you, with no vision, And it is dark to you, that you may not divine; And the sun will go down on the prophets, And the day will be black over them.

Young’s Literal Translation (YLT)

Therefore a night ye have without vision, And darkness ye have without divination, And gone in hath the sun on the prophets, And black over them hath been the day.

மீகா 3:6 in English

tharisanangaanak Koodaatha Iraaththiriyum, Kurisollak Koodaatha Anthakaaramum Ungalukku Varum; Theerkkatharisikalinmael Sooriyan Asthamiththu, Avarkalmael Pakal Kaarirulaayp Pokum.


Read Full Chapter : Micah 3