தமிழ்

Micah 3:5 in Tamil

மீகா 3:5
தங்கள் பற்களினால் கடிக்கிறவர்களாயிருந்து, சமாதானமென்றுசொல்லி, தங்கள் வாய்க்கு உணவைக்கொடாதவனுக்கு விரோதமாகச் சண்டைக்கு ஆயத்தம்பண்ணி, என் ஜனத்தை மோசம்போக்குகிற தீர்க்கதரிசிகளுக்கு விரோதமாய்க் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்;

Micah 3:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thus saith the LORD concerning the prophets that make my people err, that bite with their teeth, and cry, Peace; and he that putteth not into their mouths, they even prepare war against him.

American Standard Version (ASV)

Thus saith Jehovah concerning the prophets that make my people to err; that bite with their teeth, and cry, Peace; and whoso putteth not into their mouths, they even prepare war against him:

Bible in Basic English (BBE)

This is what the Lord has said about the prophets by whom my people have been turned from the right way; who, biting with their teeth, say, Peace; and if anyone puts nothing in their mouths they make ready for war against him.

Darby English Bible (DBY)

Thus saith Jehovah concerning the prophets that cause my people to err, that bite with their teeth, and cry, Peace! but whoso putteth not into their mouths they prepare war against him:

World English Bible (WEB)

Thus says Yahweh concerning the prophets who lead my people astray; for those who feed their teeth, they proclaim, “Peace!” and whoever doesn’t provide for their mouths, they prepare war against him:

Young’s Literal Translation (YLT)

Thus said Jehovah concerning the prophets Who are causing My people to err, Who are biting with their teeth, And have cried `Peace,’ And he who doth not give unto their mouth, They have sanctified against him war.

மீகா 3:5 in English

thangal Parkalinaal Katikkiravarkalaayirunthu, Samaathaanamentusolli, Thangal Vaaykku Unavaikkodaathavanukku Virothamaakach Sanntaikku Aayaththampannnni, En Janaththai Mosampokkukira Theerkkatharisikalukku Virothamaayk Karththar Sollukirathu Ennavental;


Read Full Chapter : Micah 3