தமிழ்

Micah 3:8 in Tamil

மீகா 3:8
நானோ, யாக்கோபுக்கு அவன் மீறுதலையும் இஸ்ரவேலுக்கு அவன் பாவத்தையும் அறிவிக்கும்படி, கர்த்தருடைய ஆவி அருளிய பலத்தினாலும், நியாயத்தினாலும், பராக்கிரமத்தினாலும் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறேன்.

Micah 3:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

But truly I am full of power by the spirit of the LORD, and of judgment, and of might, to declare unto Jacob his transgression, and to Israel his sin.

American Standard Version (ASV)

But as for me, I am full of power by the Spirit of Jehovah, and of judgment, and of might, to declare unto Jacob his transgression, and to Israel his sin.

Bible in Basic English (BBE)

But I truly am full of the spirit of the Lord, with power of judging and with strength to make clear to Jacob his wrongdoing and to Israel his sin.

Darby English Bible (DBY)

But truly I am filled with power by the Spirit of Jehovah, and with judgment and with might, to declare unto Jacob his transgression, and to Israel his sin.

World English Bible (WEB)

But as for me, I am full of power by the Spirit of Yahweh, And of judgment, and of might, To declare to Jacob his disobedience, And to Israel his sin.

Young’s Literal Translation (YLT)

And yet I have been full of power by the Spirit of Jehovah, And of judgment, and of might, To declare to Jacob his transgression, And to Israel his sin.

மீகா 3:8 in English

naano, Yaakkopukku Avan Meeruthalaiyum Isravaelukku Avan Paavaththaiyum Arivikkumpati, Karththarutaiya Aavi Aruliya Palaththinaalum, Niyaayaththinaalum, Paraakkiramaththinaalum Nirappappattirukkiraen.


Read Full Chapter : Micah 3