தமிழ்

Acts 7:54 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 7:54
இவைகளை அவர்கள் கேட்டபொழுது, மூர்க்கமடைந்து, அவனைப் பார்த்துப் பல்லைக் கடித்தார்கள்.


அப்போஸ்தலர் 7:54 in English

ivaikalai Avarkal Kaettapoluthu, Moorkkamatainthu, Avanaip Paarththup Pallaik Katiththaarkal.


Read Full Chapter : Acts 7