தமிழ்

Acts 18:5 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 18:5
மக்கெதோனியாவிலிருந்து சீலாவும் தீமோத்தேயும் வந்தபோது, பவுல் ஆவியில் வைராக்கியங்கொண்டு, இயேசுவே கிறிஸ்து என்று யூதருக்குத் திருஷ்டாந்தப்படுத்தினான்.

Acts 18:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ.

American Standard Version (ASV)

But when Silas and Timothy came down from Macedonia, Paul was constrained by the word, testifying to the Jews that Jesus was the Christ.

Bible in Basic English (BBE)

And when Silas and Timothy came down from Macedonia, Paul was completely given up to the word, preaching to the Jews that the Christ was Jesus.

Darby English Bible (DBY)

And when both Silas and Timotheus came down from Macedonia, Paul was pressed in respect of the word, testifying to the Jews that Jesus was the Christ.

World English Bible (WEB)

But when Silas and Timothy came down from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit, testifying to the Jews that Jesus was the Christ.

Young’s Literal Translation (YLT)

And when both Silas and Timotheus came down from Macedonia, Paul was pressed in the Spirit, testifying fully to the Jews Jesus the Christ;

அப்போஸ்தலர் 18:5 in English

makkethoniyaavilirunthu Seelaavum Theemoththaeyum Vanthapothu, Pavul Aaviyil Vairaakkiyangaொnndu, Yesuvae Kiristhu Entu Yootharukkuth Thirushdaanthappaduththinaan.


Read Full Chapter : Acts 18