தமிழ்

Acts 17:3 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 17:3
கிறிஸ்து பாடுபடவும் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கவும் வேண்டியதென்றும், நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிற இந்த இயேசுவே கிறிஸ்து என்றும் காண்பித்து, திருஷ்டாந்தப்படுத்தினான்.


அப்போஸ்தலர் 17:3 in English

kiristhu Paadupadavum Mariththorilirunthu Elunthirukkavum Vaenntiyathentum, Naan Ungalukku Arivikkira Intha Yesuvae Kiristhu Entum Kaannpiththu, Thirushdaanthappaduththinaan.


Read Full Chapter : Acts 17