தமிழ்

Acts 17:2 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 17:2
பவுல் தன் வழக்கத்தின்படியே அவர்களிடத்தில் போய், மூன்று ஓய்வுநாட்களில் வேதவாக்கியங்களின் நியாயங்களை எடுத்து அவர்களுடனே சம்பாஷித்து,

Acts 17:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Paul, as his manner was, went in unto them, and three sabbath days reasoned with them out of the scriptures,

American Standard Version (ASV)

and Paul, as his custom was, went in unto them, and for three sabbath days reasoned with them from the Scriptures,

Bible in Basic English (BBE)

And Paul, as he generally did, went in to them, and on three Sabbath days had discussions with them from the holy Writings,

Darby English Bible (DBY)

And according to Paul’s custom he went in among them, and on three sabbaths reasoned with them from the scriptures,

World English Bible (WEB)

Paul, as was his custom, went in to them, and for three Sabbath days reasoned with them from the Scriptures,

Young’s Literal Translation (YLT)

and according to the custom of Paul, he went in unto them, and for three sabbaths he was reasoning with them from the Writings,

அப்போஸ்தலர் 17:2 in English

pavul Than Valakkaththinpatiyae Avarkalidaththil Poy, Moontu Oyvunaatkalil Vaethavaakkiyangalin Niyaayangalai Eduththu Avarkaludanae Sampaashiththu,


Read Full Chapter : Acts 17