தமிழ்

Luke 24:44 in Tamil

லூக்கா 24:44
அவர்களை நோக்கி: மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னைக் குறித்து எழுதியிருக்கிறவைகளெல்லாம் நிறைவேறவேண்டியதென்று, நான் உங்களோடிருந்தபோது உங்களுக்குச் சொல்லிக்கொண்டுவந்த விசேஷங்கள் இவைகளே என்றார்.

Luke 24:44 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning me.

American Standard Version (ASV)

And he said unto them, These are my words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must needs be fulfilled, which are written in the law of Moses, and the prophets, and the psalms, concerning me.

Bible in Basic English (BBE)

And he said to them, These are the words which I said to you when I was still with you, how it was necessary for all the things which are in the writings of Moses and the prophets and in the Psalms about me, to be put into effect.

Darby English Bible (DBY)

And he said to them, These [are] the words which I spoke to you while I was yet with you, that all that is written concerning me in the law of Moses and prophets and psalms must be fulfilled.

World English Bible (WEB)

He said to them, “This is what I told you, while I was still with you, that all things which are written in the law of Moses, the prophets, and the psalms, concerning me must be fulfilled.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and he said to them, `These `are’ the words that I spake unto you, being yet with you, that it behoveth to be fulfilled all the things that are written in the Law of Moses, and the Prophets, and the Psalms, about me.’

லூக்கா 24:44 in English

avarkalai Nnokki: Moseyin Niyaayappiramaanaththilum Theerkkatharisikalin Aakamangalilum Sangaீthangalilum Ennaik Kuriththu Eluthiyirukkiravaikalellaam Niraivaeravaenntiyathentu, Naan Ungalotirunthapothu Ungalukkuch Sollikkonnduvantha Viseshangal Ivaikalae Entar.


Read Full Chapter : Luke 24