தமிழ்

Hebrews 10:1 in Tamil

எபிரெயர் 10:1
இப்படியிருக்க, நியாயப்பிரமாணமானது வரப்போகிற நன்மைகளின் பொருளாயிராமல், அவைகளின் நிழலாய்மாத்திரம் இருக்கிறபடியால், வருஷந்தோறும் இடைவிடாமல் செலுத்தப்பட்டுவருகிற ஒரேவிதமான பலிகளினாலே அவைகளைச் செலுத்த வருகிறவர்களை ஒருக்காலும் பூரணப்படுத்தமாட்டாது.

Hebrews 10:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect.

American Standard Version (ASV)

For the law having a shadow of the good `things’ to come, not the very image of the things, can never with the same sacrifices year by year, which they offer continually, make perfect them that draw nigh.

Bible in Basic English (BBE)

For the law, being only a poor copy of the future good things, and not the true image of those things, is never able to make the people who come to the altar every year with the same offerings completely clean.

Darby English Bible (DBY)

For the law, having a shadow of the coming good things, not the image itself of the things, can never, by the same sacrifices which they offer continually yearly, perfect those who approach.

World English Bible (WEB)

For the law, having a shadow of the good to come, not the very image of the things, can never with the same sacrifices year by year, which they offer continually, make perfect those who draw near.

Young’s Literal Translation (YLT)

For the law having a shadow of the coming good things — not the very image of the matters, every year, by the same sacrifices that they offer continually, is never able to make perfect those coming near,

எபிரெயர் 10:1 in English

ippatiyirukka, Niyaayappiramaanamaanathu Varappokira Nanmaikalin Porulaayiraamal, Avaikalin Nilalaaymaaththiram Irukkirapatiyaal, Varushanthorum Itaividaamal Seluththappattuvarukira Oraevithamaana Palikalinaalae Avaikalaich Seluththa Varukiravarkalai Orukkaalum Pooranappaduththamaattathu.


Read Full Chapter : Hebrews 10