தமிழ்

Hebrews 10:34 in Tamil

எபிரெயர் 10:34
நான் கட்டப்பட்டிருக்கையில் நீங்கள் என்னைக்குறித்துப் பரிதபித்ததுமன்றி, பரலோகத்தில் அதிக மேன்மையும் நிலையுள்ளதுமான சுதந்தரம் உங்களுக்கு உண்டென்று அறிந்து, உங்கள் ஆஸ்திகளையும் சந்தோஷமாய்க் கொள்ளையிடக்கொடுத்தீர்கள்.

Hebrews 10:34 in Other Translations

King James Version (KJV)

For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance.

American Standard Version (ASV)

For ye both had compassion on them that were in bonds, and took joyfully the spoiling of you possessions, knowing that ye have for yourselves a better possession and an abiding one.

Bible in Basic English (BBE)

For you had pity on those who were in prison, and had joy in the loss of your property, in the knowledge that you still had a better property and one which you would keep for ever.

Darby English Bible (DBY)

For ye both sympathised with prisoners and accepted with joy the plunder of your goods, knowing that ye have for yourselves a better substance, and an abiding one.

World English Bible (WEB)

For you both had compassion on me in my chains, and joyfully accepted the plundering of your possessions, knowing that you have for yourselves a better possession and an enduring one in the heavens.

Young’s Literal Translation (YLT)

for also with my bonds ye sympathised, and the robbery of your goods with joy ye did receive, knowing that ye have in yourselves a better substance in the heavens, and an enduring one.

எபிரெயர் 10:34 in English

naan Kattappattirukkaiyil Neengal Ennaikkuriththup Parithapiththathumanti, Paralokaththil Athika Maenmaiyum Nilaiyullathumaana Suthantharam Ungalukku Unndentu Arinthu, Ungal Aasthikalaiyum Santhoshamaayk Kollaiyidakkoduththeerkal.


Read Full Chapter : Hebrews 10