தமிழ்

Hebrews 11:16 in Tamil

எபிரெயர் 11:16
அதையல்ல, அதிலும் மேன்மையான பரமதேசத்தையே விரும்பினார்கள்; ஆகையால் தேவன் அவர்களுடைய தேவனென்னப்பட வெட்கப்படுகிறதில்லை; அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம்பண்ணினாரே.

Hebrews 11:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

But now they desire a better country, that is, an heavenly: wherefore God is not ashamed to be called their God: for he hath prepared for them a city.

American Standard Version (ASV)

But now they desire a better `country’, that is, a heavenly: wherefore God is not ashamed of them, to be called their God; for he hath prepared for them a city.

Bible in Basic English (BBE)

But now their desire is for a better country, that is to say, for one in heaven; and so it is no shame to God to be named their God; for he has made ready a town for them.

Darby English Bible (DBY)

but now they seek a better, that is, a heavenly; wherefore God is not ashamed of them, to be called their God; for he has prepared for them a city.

World English Bible (WEB)

But now they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore God is not ashamed of them, to be called their God, for he has prepared a city for them.

Young’s Literal Translation (YLT)

but now they long for a better, that is, an heavenly, wherefore God is not ashamed of them, to be called their God, for He did prepare for them a city.

எபிரெயர் 11:16 in English

athaiyalla, Athilum Maenmaiyaana Paramathaesaththaiyae Virumpinaarkal; Aakaiyaal Thaevan Avarkalutaiya Thaevanennappada Vetkappadukirathillai; Avarkalukku Oru Nakaraththai Aayaththampannnninaarae.


Read Full Chapter : Hebrews 11