தமிழ்

Hebrews 2:11 in Tamil

எபிரெயர் 2:11
எப்படியெனில், பரிசுத்தஞ்செய்கிறவரும் பரிசுத்தஞ்செய்யப்படுகிறவர்களுமாகிய யாவரும் ஒருவரால் உண்டாயிருக்கிறார்கள்; இதினிமித்தம் அவர்களைச் சகோதரரென்று சொல்ல அவர் வெட்கப்படாமல்:

Hebrews 2:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one: for which cause he is not ashamed to call them brethren,

American Standard Version (ASV)

For both he that sanctifieth and they that are sanctified are all of one: for which cause he is not ashamed to call them brethren,

Bible in Basic English (BBE)

For he who makes holy and those who are made holy are all of one family; and for this reason it is no shame for him to give them the name of brothers,

Darby English Bible (DBY)

For both he that sanctifies and those sanctified [are] all of one; for which cause he is not ashamed to call them brethren,

World English Bible (WEB)

For both he who sanctifies and those who are sanctified are all from one, for which cause he is not ashamed to call them brothers{The word for “brothers” here and where context allows may also be correctly translated “brothers and sisters” or “siblings.”},

Young’s Literal Translation (YLT)

for both he who is sanctifying and those sanctified `are’ all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren,

எபிரெயர் 2:11 in English

eppatiyenil, Parisuththanjaெykiravarum Parisuththanjaெyyappadukiravarkalumaakiya Yaavarum Oruvaraal Unndaayirukkiraarkal; Ithinimiththam Avarkalaich Sakothararentu Solla Avar Vetkappadaamal:


Read Full Chapter : Hebrews 2