தமிழ்

Matthew 28:10 in Tamil

மத்தேயு 28:10
அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; நீங்கள் போய், என் சகோதரர் கலிலேயாவுக்குப் போகும்படி அவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள்; அங்கே அவர்கள் என்னைக் காண்பார்கள் என்றார்.


மத்தேயு 28:10 in English

appoluthu Yesu Avarkalai Nnokki: Payappadaathirungal; Neengal Poy, En Sakotharar Kalilaeyaavukkup Pokumpati Avarkalukkuch Sollungal; Angae Avarkal Ennaik Kaannpaarkal Entar.


Read Full Chapter : Matthew 28