தமிழ்

Hebrews 2:3 in Tamil

எபிரெயர் 2:3
முதலாவது கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு, பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும்,

Hebrews 2:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

How shall we escape, if we neglect so great salvation; which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him;

American Standard Version (ASV)

how shall we escape, if we neglect so great a salvation? which having at the first been spoken through the Lord, was confirmed unto us by them that heard;

Bible in Basic English (BBE)

What will come on us, if we do not give our minds to such a great salvation? a salvation of which our fathers first had knowledge through the words of the Lord, and which was made certain to us by those to whom his words came;

Darby English Bible (DBY)

how shall *we* escape if we have been negligent of so great salvation, which, having had its commencement in being spoken [of] by the Lord, has been confirmed to us by those who have heard;

World English Bible (WEB)

how will we escape if we neglect so great a salvation– which at the first having been spoken through the Lord, was confirmed to us by those who heard;

Young’s Literal Translation (YLT)

how shall we escape, having neglected so great salvation? which a beginning receiving — to be spoken through the Lord — by those having heard was confirmed to us,

எபிரெயர் 2:3 in English

muthalaavathu Karththar Moolamaay Arivikkappattu, Pinpu Avaridaththil Kaettavarkalaalae Namakku Uruthiyaakkappattathum,


Read Full Chapter : Hebrews 2