தமிழ்

Luke 24:47 in Tamil

லூக்கா 24:47
அன்றியும் மனந்திரும்புதலும் பாவமன்னிப்பும் எருசலேம் தொடங்கிச் சகலதேசத்தாருக்கும் அவருடைய நாமத்தினாலே பிரசங்கிக்கப்படவும் வேண்டியது.

Luke 24:47 in Other Translations

King James Version (KJV)

And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.

American Standard Version (ASV)

and that repentance and remission of sins should be preached in his name unto all the nations, beginning from Jerusalem.

Bible in Basic English (BBE)

And that teaching about a change of heart and forgiveness of sins is to be given to Jerusalem first and to all nations in his name.

Darby English Bible (DBY)

and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all the nations beginning at Jerusalem.

World English Bible (WEB)

and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all the nations, beginning at Jerusalem.

Young’s Literal Translation (YLT)

and reformation and remission of sins to be proclaimed in his name to all the nations, beginning from Jerusalem:

லூக்கா 24:47 in English

antiyum Mananthirumputhalum Paavamannippum Erusalaem Thodangich Sakalathaesaththaarukkum Avarutaiya Naamaththinaalae Pirasangikkappadavum Vaenntiyathu.


Read Full Chapter : Luke 24