தமிழ்

Luke 24:19 in Tamil

லூக்கா 24:19
அவர்: எவைகள் என்றார். அதற்கு அவர்கள். நசரேயனாகிய இயேசுவைக் குறித்தவைகளே; அவர் தேவனுக்கு முன்பாகவும் ஜனங்களெல்லாருக்கு முன்பாகவும் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமையுள்ள தீர்க்கதரிசியாயிருந்தார்.


லூக்கா 24:19 in English

avar: Evaikal Entar. Atharku Avarkal. Nasaraeyanaakiya Yesuvaik Kuriththavaikalae; Avar Thaevanukku Munpaakavum Janangalellaarukku Munpaakavum Seykaiyilum Vaakkilum Vallamaiyulla Theerkkatharisiyaayirunthaar.


Read Full Chapter : Luke 24