தமிழ்

John 6:14 in Tamil

யோவான் 6:14
இயேசு செய்த அற்புதத்தை அந்த மனுஷர் கண்டு: மெய்யாகவே இவர் உலகத்தில் வருகிறவரான தீர்க்கதரிசி என்றார்கள்.

John 6:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world.

American Standard Version (ASV)

When therefore the people saw the sign which he did, they said, This is of a truth the prophet that cometh into the world.

Bible in Basic English (BBE)

And when the people saw the sign which he had done, they said, Truly, this is the prophet who is to come into the world.

Darby English Bible (DBY)

The men therefore, having seen the sign which Jesus had done, said, This is truly the prophet which is coming into the world.

World English Bible (WEB)

When therefore the people saw the sign which Jesus did, they said, “This is truly the prophet who comes into the world.”

Young’s Literal Translation (YLT)

The men, then, having seen the sign that Jesus did, said — `This is truly the Prophet, who is coming to the world;’

யோவான் 6:14 in English

Yesu Seytha Arputhaththai Antha Manushar Kanndu: Meyyaakavae Ivar Ulakaththil Varukiravaraana Theerkkatharisi Entarkal.


Read Full Chapter : John 6