தமிழ்

John 6:51 in Tamil

யோவான் 6:51
நானே வானத்திலிருந்திறங்கின ஜீவ அப்பம்; இந்த அப்பத்தைப் புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான்; நான் கொடுக்கும் அப்பம் உலகத்தின் ஜீவனுக்காக நான் கொடுக்கும் என் மாம்சமே என்றார்.

John 6:51 in Other Translations

King James Version (KJV)

I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.

American Standard Version (ASV)

I am the living bread which came down out of heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: yea and the bread which I will give is my flesh, for the life of the world.

Bible in Basic English (BBE)

I am the living bread which has come from heaven: if any man takes this bread for food he will have life for ever: and more than this, the bread which I will give is my flesh which I will give for the life of the world.

Darby English Bible (DBY)

I am the living bread which has come down out of heaven: if any one shall have eaten of this bread he shall live for ever; but the bread withal which I shall give is my flesh, which I will give for the life of the world.

World English Bible (WEB)

I am the living bread which came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. Yes, the bread which I will give for the life of the world is my flesh.”

Young’s Literal Translation (YLT)

`I am the living bread that came down out of the heaven; if any one may eat of this bread he shall live — to the age; and the bread also that I will give is my flesh, that I will give for the life of the world.’

யோவான் 6:51 in English

naanae Vaanaththilirunthirangina Jeeva Appam; Intha Appaththaip Pusikkiravan Ententaikkum Pilaippaan; Naan Kodukkum Appam Ulakaththin Jeevanukkaaka Naan Kodukkum En Maamsamae Entar.


Read Full Chapter : John 6