தமிழ்

1 John 4:10 in Tamil

1 யோவான் 4:10
நாம் தேவனிடத்தில் அன்புகூர்ந்ததினால் அல்ல, அவர் நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்திசெய்கிற கிருபாதாரபலியாகத் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது.

1 John 4:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.

American Standard Version (ASV)

Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son `to be’ the propitiation for our sins.

Bible in Basic English (BBE)

And this is love, not that we had love for God, but that he had love for us, and sent his Son to be an offering for our sins.

Darby English Bible (DBY)

Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son a propitiation for our sins.

World English Bible (WEB)

In this is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son as the atoning sacrifice{“atoning sacrifice” is from the Greek “hilasmos,” an appeasing, propitiating, or the means of appeasement or propitiation– the sacrifice that turns away God’s wrath because of our sin.} for our sins.

Young’s Literal Translation (YLT)

in this is the love, not that we loved God, but that He did love us, and did send His Son a propitiation for our sins.

1 யோவான் 4:10 in English

naam Thaevanidaththil Anpukoornthathinaal Alla, Avar Nammidaththil Anpukoornthu, Nammutaiya Paavangalai Nivirththiseykira Kirupaathaarapaliyaakath Thammutaiya Kumaaranai Anuppinathinaalae Anpu Unndaayirukkirathu.


Read Full Chapter : 1 John 4