தமிழ்

Titus 3:3 in Tamil

தீத்து 3:3
ஏனெனில், முற்காலத்திலே நாமும் புத்தியீனரும், கீழ்ப்படியாதவர்களும், வழிதப்பி நடக்கிறவர்களும், பலவித இச்சைகளுக்கும் இன்பங்களுக்கும். அடிமைப்பட்டவர்களும், துர்க்குணத்தோடும் பொறாமையோடும் ஜீவனம்பண்ணுகிறவர்களும், பகைக்கப்படத்தக்கவர்களும், ஒருவரையொருவர் பகைக்கிறவர்களுமாயிருந்தோம்.

Titus 3:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.

American Standard Version (ASV)

For we also once were foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, hating one another.

Bible in Basic English (BBE)

For in the past we were foolish, hard in heart, turned from the true way, servants of evil desires and pleasures, living in bad feeling and envy, hated and hating one another.

Darby English Bible (DBY)

For we were once ourselves also without intelligence, disobedient, wandering in error, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, [and] hating one another.

World English Bible (WEB)

For we were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.

Young’s Literal Translation (YLT)

for we were once — also we — thoughtless, disobedient, led astray, serving desires and pleasures manifold, in malice and envy living, odious — hating one another;

தீத்து 3:3 in English

aenenil, Murkaalaththilae Naamum Puththiyeenarum, Geelppatiyaathavarkalum, Valithappi Nadakkiravarkalum, Palavitha Ichchaைkalukkum Inpangalukkum. Atimaippattavarkalum, Thurkkunaththodum Poraamaiyodum Jeevanampannnukiravarkalum, Pakaikkappadaththakkavarkalum, Oruvaraiyoruvar Pakaikkiravarkalumaayirunthom.


Read Full Chapter : Titus 3