தமிழ்

Titus 3:14 in Tamil

தீத்து 3:14
நம்முடையவர்களும் கனியற்றவர்களாயிராதபடி குறைவுகளை நீக்குகிறதற்கேதுவாக நற்கிரியைகளைச் செய்யப்பழகட்டும்.

Titus 3:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And let our’s also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.

American Standard Version (ASV)

And let our `people’ also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.

Bible in Basic English (BBE)

And let our people go on with good works for necessary purposes, so that they may not be without fruit.

Darby English Bible (DBY)

and let ours also learn to apply themselves to good works for necessary wants, that they may not be unfruitful.

World English Bible (WEB)

Let our people also learn to maintain good works for necessary uses, that they may not be unfruitful.

Young’s Literal Translation (YLT)

and let them learn — ours also — to be leading in good works to the necessary uses, that they may not be unfruitful.

தீத்து 3:14 in English

nammutaiyavarkalum Kaniyattavarkalaayiraathapati Kuraivukalai Neekkukiratharkaethuvaaka Narkiriyaikalaich Seyyappalakattum.


Read Full Chapter : Titus 3