தமிழ்

2 Peter 1:8 in Tamil

2 பேதுரு 1:8
இவைகள் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து பெருகினால், உங்களை நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே வீணரும் கனியற்றவர்களுமாயிருக்கவொட்டாது.


2 பேதுரு 1:8 in English

ivaikal Ungalukku Unndaayirunthu Perukinaal, Ungalai Nammutaiya Karththaraakiya Yesukiristhuvai Arikira Arivilae Veenarum Kaniyattavarkalumaayirukkavottathu.


Read Full Chapter : 2 Peter 1