தமிழ்

Philemon 1:6 in Tamil

பிலேமோன் 1:6
உங்களிலுள்ள சகல நன்மைகளும் தெரியப்படுகிறதினாலே உம்முடைய விசுவாசத்தின் அந்நியோந்நியம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்காகப் பயன்படவேண்டுமென்று வேண்டுதல் செய்கிறேன்.

Philemon 1:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.

American Standard Version (ASV)

that the fellowship of thy faith may become effectual, in the knowledge of every good thing which is in you, unto Christ.

Bible in Basic English (BBE)

That the faith which you have in common with them may be working with power, in the knowledge of every good thing in you, for Christ.

Darby English Bible (DBY)

in such sort that thy participation in the faith should become operative in the acknowledgment of every good thing which is in us towards Christ [Jesus].

World English Bible (WEB)

that the fellowship of your faith may become effective, in the knowledge of every good thing which is in us in Christ Jesus.

Young’s Literal Translation (YLT)

that the fellowship of thy faith may become working in the full knowledge of every good thing that `is’ in you toward Christ Jesus;

பிலேமோன் 1:6 in English

ungalilulla Sakala Nanmaikalum Theriyappadukirathinaalae Ummutaiya Visuvaasaththin Anniyonniyam Kiristhu Yesuvukkaakap Payanpadavaenndumentu Vaennduthal Seykiraen.


Read Full Chapter : Philemon 1