தமிழ்

1 Peter 3:16 in Tamil

1 பேதுரு 3:16
கிறிஸ்துவுக்கேற்ற உங்கள் நல்ல நடக்கையைத் தூஷிக்கிறவர்கள் உங்களை அக்கிரமக்காரரென்று உங்களுக்கு விரோதமாய்ச் சொல்லுகிற விஷயத்தில் வெட்கப்படும்படிக்கு நல்மனச்சாட்சியுடையவர்களாயிருங்கள்.

1 Peter 3:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Having a good conscience; that, whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ.

American Standard Version (ASV)

having a good conscience; that, wherein ye are spoken against, they may be put to shame who revile your good manner of life in Christ.

Bible in Basic English (BBE)

Being conscious that you have done no wrong; so that those who say evil things about your good way of life as Christians may be put to shame.

Darby English Bible (DBY)

having a good conscience, that [as to that] in which they speak against you as evildoers, they may be ashamed who calumniate your good conversation in Christ.

World English Bible (WEB)

having a good conscience; that, while you are spoken against as evildoers, they may be disappointed who curse your good manner of life in Christ.

Young’s Literal Translation (YLT)

having a good conscience, that in that in which they speak against you as evil-doers, they may be ashamed who are traducing your good behaviour in Christ;

1 பேதுரு 3:16 in English

kiristhuvukkaetta Ungal Nalla Nadakkaiyaith Thooshikkiravarkal Ungalai Akkiramakkaararentu Ungalukku Virothamaaych Sollukira Vishayaththil Vetkappadumpatikku Nalmanachchaாtchiyutaiyavarkalaayirungal.


Read Full Chapter : 1 Peter 3