தமிழ்

1 Peter 3:15 in Tamil

1 பேதுரு 3:15
கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம்பண்ணுங்கள்; உங்களிலிருக்கிற நம்பிக்கையைக்குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்துக் கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவுசொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள்.

1 Peter 3:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear:

American Standard Version (ASV)

but sanctify in your hearts Christ as Lord: `being’ ready always to give answer to every man that asketh you a reason concerning the hope that is in you, yet with meekness and fear:

Bible in Basic English (BBE)

But give honour to Christ in your hearts as your Lord; and be ready at any time when you are questioned about the hope which is in you, to give an answer in the fear of the Lord and without pride;

Darby English Bible (DBY)

but sanctify [the] Lord the Christ in your hearts, and [be] always prepared to [give] an answer [to] every one that asks you to give an account of the hope that [is] in you, but with meekness and fear;

World English Bible (WEB)

But sanctify the Lord God in your hearts; and always be ready to give an answer to everyone who asks you a reason concerning the hope that is in you, with humility and fear:

Young’s Literal Translation (YLT)

and the Lord God sanctify in your hearts. And `be’ ready always for defence to every one who is asking of you an account concerning the hope that `is’ in you, with meekness and fear;

1 பேதுரு 3:15 in English

karththaraakiya Thaevanai Ungal Iruthayangalil Parisuththampannnungal; Ungalilirukkira Nampikkaiyaikkuriththu Ungalidaththil Visaariththuk Kaetkira Yaavarukkum Saanthaththodum Vanakkaththodum Uththaravusolla Eppoluthum Aayaththamaayirungal.


Read Full Chapter : 1 Peter 3