தமிழ்

1 Peter 3:22 in Tamil

1 பேதுரு 3:22
அவர் பரலோகத்திற்குப் போய், தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறார்; தேவதூதர்களும் அதிகாரங்களும் வல்லமைகளும் அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது.

1 Peter 3:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels and authorities and powers being made subject unto him.

American Standard Version (ASV)

who is one the right hand of God, having gone into heaven; angels and authorities and powers being made subject unto him.

Bible in Basic English (BBE)

Who has gone into heaven, and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been put under his rule.

Darby English Bible (DBY)

who is at [the] right hand of God, gone into heaven, angels and authorities and powers being subjected to him.

World English Bible (WEB)

who is at the right hand of God, having gone into heaven, angels and authorities and powers being made subject to him.

Young’s Literal Translation (YLT)

who is at the right hand of God, having gone on to heaven — messengers, and authorities, and powers, having been subjected to him.

1 பேதுரு 3:22 in English

avar Paralokaththirkup Poy, Thaevanutaiya Valathupaarisaththil Irukkiraar; Thaevathootharkalum Athikaarangalum Vallamaikalum Avarukkuk Geelppattirukkirathu.


Read Full Chapter : 1 Peter 3