தமிழ்

Colossians 3:1 in Tamil

கொலோசேயர் 3:1
நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால், கிறிஸ்து தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்திலுள்ள மேலானவைகளைத் தேடுங்கள்.

Colossians 3:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.

American Standard Version (ASV)

If then ye were raised together with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated on the right hand of God.

Bible in Basic English (BBE)

If then you have a new life with Christ, give your attention to the things of heaven, where Christ is seated at the right hand of God.

Darby English Bible (DBY)

If therefore ye have been raised with the Christ, seek the things [which are] above, where the Christ is, sitting at [the] right hand of God:

World English Bible (WEB)

If then you were raised together with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated on the right hand of God.

Young’s Literal Translation (YLT)

If, then, ye were raised with the Christ, the things above seek ye, where the Christ is, on the right hand of God seated,

கொலோசேயர் 3:1 in English

neengal Kiristhuvudankooda Elunthathunndaanaal, Kiristhu Thaevanutaiya Valathupaarisaththil Veettirukkum Idaththilulla Maelaanavaikalaith Thaedungal.


Read Full Chapter : Colossians 3