தமிழ்

Psalm 110:1 in Tamil

சங்கீதம் 110:1
கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி: நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கிப் போடும்வரைக்கும், நீர் என்னுடைய வலதுபாரிசத்தில் உட்காரும் என்றார்.

Psalm 110:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool.

American Standard Version (ASV)

Jehovah saith unto my Lord, Sit thou at my right hand, Until I make thine enemies thy footstool.

Bible in Basic English (BBE)

<A Psalm. Of David.> The Lord said to my lord, Be seated at my right hand, till I put all those who are against you under your feet.

Darby English Bible (DBY)

{Psalm of David.} Jehovah said unto my Lord, Sit at my right hand, until I put thine enemies [as] footstool of thy feet.

World English Bible (WEB)

> Yahweh says to my Lord, “Sit at my right hand, Until I make your enemies your footstool for your feet.”

Young’s Literal Translation (YLT)

A Psalm of David. The affirmation of Jehovah to my Lord: `Sit at My right hand, Till I make thine enemies thy footstool.’

சங்கீதம் 110:1 in English

karththar En Aanndavarai Nnokki: Naan Ummutaiya Saththurukkalai Umakku Paathapatiyaakkip Podumvaraikkum, Neer Ennutaiya Valathupaarisaththil Utkaarum Entar.


Read Full Chapter : Psalm 110