தமிழ்

Hebrews 8:1 in Tamil

எபிரெயர் 8:1
மேற்சொல்லியவைகளின் முக்கியமான பொருளென்னவெனில்; பரலோகத்திலுள்ள மகத்துவ ஆசனத்தின் வலது பாரிசத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறவருமாய்,


எபிரெயர் 8:1 in English

maersolliyavaikalin Mukkiyamaana Porulennavenil; Paralokaththilulla Makaththuva Aasanaththin Valathu Paarisaththilae Utkaarnthirukkiravarumaay,


Read Full Chapter : Hebrews 8