தமிழ்

Psalm 45:3 in Tamil

சங்கீதம் 45:3
சவுரியவானே, உமது மகிமையும் உமது மகத்துவமுமாகிய உம்முடைய பட்டயத்தை நீர் உம்முடைய அரையிலே கட்டிக்கொண்டு,

Psalm 45:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty.

American Standard Version (ASV)

Gird thy sword upon thy thigh, O mighty one, Thy glory and thy majesty.

Bible in Basic English (BBE)

Put on your sword, make it ready at your side, O strong chief, with your glory and power.

Darby English Bible (DBY)

Gird thy sword upon [thy] thigh, O mighty one, [in] thy majesty and thy splendour;

Webster’s Bible (WBT)

Thou art fairer than the children of men: grace is poured into thy lips: therefore God hath blessed thee for ever.

World English Bible (WEB)

Gird your sword on your thigh, mighty one: Your splendor and your majesty.

Young’s Literal Translation (YLT)

Gird Thy sword upon the thigh, O mighty, Thy glory and Thy majesty!

சங்கீதம் 45:3 in English

savuriyavaanae, Umathu Makimaiyum Umathu Makaththuvamumaakiya Ummutaiya Pattayaththai Neer Ummutaiya Araiyilae Kattikkonndu,


Read Full Chapter : Psalm 45