தமிழ்

Romans 14:9 in Tamil

ரோமர் 14:9
கிறிஸ்துவும் மரித்தோர்மேலும் ஜீவனுள்ளோர்மேலும் ஆண்டவராயிருக்கும்பொருட்டு, மரித்தும் எழுந்தும் பிழைத்துமிருக்கிறார்.

Romans 14:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living.

American Standard Version (ASV)

For to this end Christ died and lived `again’, that he might be Lord of both the dead and the living.

Bible in Basic English (BBE)

And for this purpose Christ went into death and came back again, that he might be the Lord of the dead and of the living.

Darby English Bible (DBY)

For to this [end] Christ has died and lived [again], that he might rule over both dead and living.

World English Bible (WEB)

For to this end Christ died, rose, and lived again, that he might be Lord of both the dead and the living.

Young’s Literal Translation (YLT)

for because of this Christ both died and rose again, and lived again, that both of dead and of living he may be Lord.

ரோமர் 14:9 in English

kiristhuvum Mariththormaelum Jeevanullormaelum Aanndavaraayirukkumporuttu, Mariththum Elunthum Pilaiththumirukkiraar.


Read Full Chapter : Romans 14