தமிழ்

1 Peter 4:5 in Tamil

1 பேதுரு 4:5
உயிரோடிருக்கிறவர்களுக்கும் மரித்தோர்களுக்கும் நியாயத்தீர்ப்புக்கொடுக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறவருக்கு அவர்கள் கணக்கொப்புவிப்பார்கள்.

1 Peter 4:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead.

American Standard Version (ASV)

who shall give account to him that is ready to judge the living and the dead.

Bible in Basic English (BBE)

But they will have to give an account of themselves to him who is ready to be the judge of the living and the dead.

Darby English Bible (DBY)

who shall render account to him who is ready to judge [the] living and [the] dead.

World English Bible (WEB)

who will give account to him who is ready to judge the living and the dead.

Young’s Literal Translation (YLT)

who shall give an account to Him who is ready to judge living and dead,

1 பேதுரு 4:5 in English

uyirotirukkiravarkalukkum Mariththorkalukkum Niyaayaththeerppukkodukka Aayaththamaayirukkiravarukku Avarkal Kanakkoppuvippaarkal.


Read Full Chapter : 1 Peter 4