தமிழ்

1 Peter 4:6 in Tamil

1 பேதுரு 4:6
இதற்காக மரித்தோரானவர்கள், மனுஷர் முன்பாக மாம்சத்திலே ஆக்கினைக்குள்ளாக்கப்பட்டிருந்து, தேவன்முன்பாக ஆவியிலே பிழைக்கும்படியாக, அவர்களுக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது.

1 Peter 4:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

For for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit.

American Standard Version (ASV)

For unto this end was the gospel preached even to the dead, that they might be judged indeed according to men in the flesh, but live according to God in the spirit.

Bible in Basic English (BBE)

For this was the reason why the good news of Jesus was given even to the dead, so that they might be judged as men in the flesh, but might be living before God in the spirit.

Darby English Bible (DBY)

For to this [end] were the glad tidings preached to [the] dead also, that they might be judged, as regards men, after [the] flesh, but live, as regards God, after [the] Spirit.

World English Bible (WEB)

For to this end was the Gospel preached even to the dead, that they might be judged indeed as men in the flesh, but live as to God in the spirit.

Young’s Literal Translation (YLT)

for for this also to dead men was good news proclaimed, that they may be judged, indeed, according to men in the flesh, and may live according to God in the spirit.

1 பேதுரு 4:6 in English

itharkaaka Mariththoraanavarkal, Manushar Munpaaka Maamsaththilae Aakkinaikkullaakkappattirunthu, Thaevanmunpaaka Aaviyilae Pilaikkumpatiyaaka, Avarkalukkum Suvisesham Arivikkappattathu.


Read Full Chapter : 1 Peter 4