தமிழ்

1 Peter 4:8 in Tamil

1 பேதுரு 4:8
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒருவரிலொருவர் ஊக்கமான அன்புள்ளவர்களாயிருங்கள்; அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும்.

1 Peter 4:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.

American Standard Version (ASV)

above all things being fervent in your love among yourselves; for love covereth a multitude of sins:

Bible in Basic English (BBE)

And most of all be warm in your love for one another; because in love there is forgiveness for sins without number:

Darby English Bible (DBY)

but before all things having fervent love among yourselves, because love covers a multitude of sins;

World English Bible (WEB)

And above all things be earnest in your love among yourselves, for love covers a multitude of sins.

Young’s Literal Translation (YLT)

and, before all things, to one another having the earnest love, because the love shall cover a multitude of sins;

1 பேதுரு 4:8 in English

ellaavattirkum Maelaaka Oruvariloruvar Ookkamaana Anpullavarkalaayirungal; Anpu Thiralaana Paavangalai Moodum.


Read Full Chapter : 1 Peter 4