தமிழ்

1 Peter 4:3 in Tamil

1 பேதுரு 4:3
சென்ற வாழ்நாட் காலத்திலே நாம் புறஜாதிகளுடைய இஷ்டத்தின்படி நடந்துகொண்டது போதும்; அப்பொழுது நாம் காமவிகாரத்தையும் துர்இச்சைகளையும் நடப்பித்து, மதுபானம்பண்ணி, களியாட்டுச்செய்து, வெறிகொண்டு, அருவருப்பான விக்கிரகாராதனையைச் செய்துவந்தோம்.

1 Peter 4:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revellings, banquetings, and abominable idolatries:

American Standard Version (ASV)

For the time past may suffice to have wrought the desire of the Gentiles, and to have walked in lasciviousness, lusts, winebibbings, revellings, carousings, and abominable idolatries:

Bible in Basic English (BBE)

Because for long enough, in times past, we have been living after the way of the Gentiles, given up to the desires of the flesh, to drinking and feasting and loose behaviour and unclean worship of images;

Darby English Bible (DBY)

For the time past [is] sufficient [for us] to have wrought the will of the Gentiles, walking in lasciviousness, lusts, wine-drinking, revels, drinkings, and unhallowed idolatries.

World English Bible (WEB)

For we have spent enough of our past time doing the desire of the Gentiles, and having walked in lewdness, lusts, drunken binges, orgies, carousings, and abominable idolatries.

Young’s Literal Translation (YLT)

for sufficient to us `is’ the past time of life the will of the nations to have wrought, having walked in lasciviousnesses, desires, excesses of wines, revelings, drinking-bouts, and unlawful idolatries,

1 பேதுரு 4:3 in English

senta Vaalnaat Kaalaththilae Naam Purajaathikalutaiya Ishdaththinpati Nadanthukonndathu Pothum; Appoluthu Naam Kaamavikaaraththaiyum Thurichchaைkalaiyum Nadappiththu, Mathupaanampannnni, Kaliyaattuchcheythu, Verikonndu, Aruvaruppaana Vikkirakaaraathanaiyaich Seythuvanthom.


Read Full Chapter : 1 Peter 4