தமிழ்

1 Peter 4:14 in Tamil

1 பேதுரு 4:14
நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள்; ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார்; அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார்; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார்.

1 Peter 4:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified.

American Standard Version (ASV)

If ye are reproached for the name of Christ, blessed `are ye’; because the `Spirit’ of glory and the Spirit of God resteth upon you.

Bible in Basic English (BBE)

If men say evil things of you because of the name of Christ, happy are you; for the Spirit of glory and of God is resting on you.

Darby English Bible (DBY)

If ye are reproached in [the] name of Christ, blessed [are ye]; for the [Spirit] of glory and the Spirit of God rests upon you: [on their part he is blasphemed, but on your part he is glorified.]

World English Bible (WEB)

If you are insulted for the name of Christ, blessed are you; because the Spirit of glory and of God rests on you. On their part he is blasphemed, but on your part he is glorified.

Young’s Literal Translation (YLT)

if ye be reproached in the name of Christ — happy `are ye’, because the Spirit of glory and of God upon you doth rest; in regard, indeed, to them, he is evil-spoken of, and in regard to you, he is glorified;

1 பேதுரு 4:14 in English

neengal Kiristhuvin Naamaththinimiththam Ninthikkappattal Paakkiyavaankal; Aenental Thaevanutaiya Aaviyaakiya Makimaiyulla Aaviyaanavar Ungalmael Thangiyirukkiraar; Avarkalaalae Thooshikkappadukiraar; Ungalaalae Makimaippadukiraar.


Read Full Chapter : 1 Peter 4