தமிழ்

James 5:11 in Tamil

யாக்கோபு 5:11
இதோ, பொறுமையாயிருக்கிறவர்களைப் பாக்கியவான்களென்கிறோமே! யோபின் பொறுமையைக்குறித்துக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்; கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள்; கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமுமுள்ளவராயிருக்கிறாரே.

FavoriteLoadingAdd to favorites

James 5:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy.

American Standard Version (ASV)

Behold, we call them blessed that endured: ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, how that the Lord is full of pity, and merciful.

Bible in Basic English (BBE)

We say that those men who have gone through pain are happy: you have the story of Job and the troubles through which he went and have seen that the Lord was full of pity and mercy in the end.

Darby English Bible (DBY)

Behold, we call them blessed who have endured. Ye have heard of the endurance of Job, and seen the end of the Lord; that the Lord is full of tender compassion and pitiful.

World English Bible (WEB)

Behold, we call them blessed who endured. You have heard of the patience of Job, and have seen the Lord in the outcome, and how the Lord is full of compassion and mercy.

Young’s Literal Translation (YLT)

lo, we call happy those who are enduring; the endurance of Job ye heard of, and the end of the Lord ye have seen, that very compassionate is the Lord, and pitying.

யாக்கோபு 5:11 in English

itho, Porumaiyaayirukkiravarkalaip Paakkiyavaankalenkiromae! Yopin Porumaiyaikkuriththuk Kaelvippattirukkireerkal; Karththarutaiya Seyalin Mutivaiyum Kanntirukkireerkal; Karththar Mikuntha Urukkamum Irakkamumullavaraayirukkiraarae.


Read Full Chapter : James 5