தமிழ்

Nehemiah 9:17 in Tamil

நெகேமியா 9:17
அவர்கள் செவிகொடுக்க மனதில்லாமலும், அவர்களிடத்திலே நீர் செய்த உம்முடைய அற்புதங்களை நினையாமலும் போய், தங்கள் கழுத்தைக் கடினப்படுத்தி, தங்கள் அடிமைத்தனத்துக்குத் திரும்பும்படிக்கு அவர்கள் கலகம்பண்ணி, ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்தினார்கள்; ஆகிலும் வெகுவாய் மன்னிக்கிறவரும் இரக்கமும் மனஉருக்கமும், நீடிய சாந்தமும், மகா கிருபையுமுள்ளவருமான தேவனாகிய நீர் அவர்களைக் கைவிடவில்லை.

Nehemiah 9:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

And refused to obey, neither were mindful of thy wonders that thou didst among them; but hardened their necks, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage: but thou art a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and forsookest them not.

American Standard Version (ASV)

and refused to obey, neither were mindful of thy wonders that thou didst among them, but hardened their neck, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage. But thou art a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and abundant in lovingkindness, and forsookest them not.

Bible in Basic English (BBE)

And would not do them, and gave no thought to the wonders you had done among them; but made their necks stiff, and turning away from you, made a captain over themselves to take them back to their prison in Egypt: but you are a God of forgiveness, full of grace and pity, slow to wrath and great in mercy, and you did not give them up.

Darby English Bible (DBY)

and refused to obey, neither were they mindful of thy wonders which thou hadst done among them; but hardened their neck, and in their rebellion made a captain to return to their bondage. But thou art a +God ready to forgive, gracious and merciful, slow to anger and of great loving-kindness, and thou forsookest them not.

Webster’s Bible (WBT)

And refused to obey, neither were mindful of thy wonders that thou didst perform among them; but hardened their necks, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage: but thou art a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and forsookest them not.

World English Bible (WEB)

and refused to obey, neither were mindful of your wonders that you did among them, but hardened their neck, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage. But you are a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and abundant in loving kindness, and didn’t forsake them.

Young’s Literal Translation (YLT)

yea, they refuse to hearken, and have not remembered Thy wonders that Thou hast done with them, and harden their neck and appoint a head, to turn back to their service, in their rebellion; and Thou `art’ a God of pardons, gracious, and merciful, long-suffering, and abundant in kindness, and hast not forsaken them.

நெகேமியா 9:17 in English

avarkal Sevikodukka Manathillaamalum, Avarkalidaththilae Neer Seytha Ummutaiya Arputhangalai Ninaiyaamalum Poy, Thangal Kaluththaik Katinappaduththi, Thangal Atimaiththanaththukkuth Thirumpumpatikku Avarkal Kalakampannnni, Oru Thalaivanai Aerpaduththinaarkal; Aakilum Vekuvaay Mannikkiravarum Irakkamum Manaurukkamum, Neetiya Saanthamum, Makaa Kirupaiyumullavarumaana Thaevanaakiya Neer Avarkalaik Kaividavillai.


Read Full Chapter : Nehemiah 9