தமிழ்

Nehemiah 9:34 in Tamil

நெகேமியா 9:34
எங்கள் ராஜாக்களும், எங்கள் பிரபுக்களும், எங்கள் ஆசாரியர்களும் எங்கள் பிதாக்களும் உம்முடைய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செய்யாமலும், உம்முடைய கற்பனைகளையும் நீர் அவர்களைக் கடிந்துகொண்ட உம்முடைய சாட்சிகளையும் கவனியாமலும்போனார்கள்.

Nehemiah 9:34 in Other Translations

King James Version (KJV)

Neither have our kings, our princes, our priests, nor our fathers, kept thy law, nor hearkened unto thy commandments and thy testimonies, wherewith thou didst testify against them.

American Standard Version (ASV)

neither have our kings, our princes, our priests, nor our fathers, kept thy law, nor hearkened unto thy commandments and thy testimonies wherewith thou didst testify against them.

Bible in Basic English (BBE)

And our kings, our rulers, our priests, and our fathers have not kept your law or given attention to your orders and your witness, with which you gave witness against them.

Darby English Bible (DBY)

And our kings, our princes, our priests, and our fathers, have not performed thy law, nor hearkened unto thy commandments and thy testimonies, wherewith thou didst testify against them.

Webster’s Bible (WBT)

Neither have our kings, our princes, our priests, nor our fathers, kept thy law, nor hearkened to thy commandments and thy testimonies, with which thou didst testify against them.

World English Bible (WEB)

neither have our kings, our princes, our priests, nor our fathers, kept your law, nor listened to your commandments and your testimonies with which you did testify against them.

Young’s Literal Translation (YLT)

and our kings, our heads, our priests, and our fathers, have not done Thy law, nor attended unto Thy commands, and to Thy testimonies, that Thou hast testified against them;

நெகேமியா 9:34 in English

engal Raajaakkalum, Engal Pirapukkalum, Engal Aasaariyarkalum Engal Pithaakkalum Ummutaiya Niyaayappiramaanaththinpati Seyyaamalum, Ummutaiya Karpanaikalaiyum Neer Avarkalaik Katinthukonnda Ummutaiya Saatchikalaiyum Kavaniyaamalumponaarkal.


Read Full Chapter : Nehemiah 9