தமிழ்

Nehemiah 9:32 in Tamil

நெகேமியா 9:32
இப்பொழுதும் உடன்படிக்கையையும் கிருபையையும் காக்கிற வல்லமையும் பயங்கரமுமுள்ள மகா தேவனாகிய எங்கள் தேவனே, அசீரியா ராஜாக்களின் நாட்கள் முதற்கொண்டு இந்நாள்வரைக்கும் எங்களுக்கும் எங்கள் ராஜாக்களுக்கும், எங்கள் பிரபுக்களுக்கும், எங்கள் ஆசாரியர்களுக்கும் எங்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும், எங்கள் பிதாக்களுக்கும் உம்முடைய ஜனங்கள் அனைவருக்கும் நேரிட்ட சகல வருத்தமும் உமக்கு முன்பாக அற்பமாய்க் காணப்படாதிருப்பதாக.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Nehemiah 9:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now therefore, our God, the great, the mighty, and the terrible God, who keepest covenant and mercy, let not all the trouble seem little before thee, that hath come upon us, on our kings, on our princes, and on our priests, and on our prophets, and on our fathers, and on all thy people, since the time of the kings of Assyria unto this day.

American Standard Version (ASV)

Now therefore, our God, the great, the mighty, and the terrible God, who keepest covenant and lovingkindness, let not all the travail seem little before thee, that hath come upon us, on our kings, on our princes, and on our priests, and on our prophets, and on our fathers, and on all thy people, since the time of the kings of Assyria unto this day.

Bible in Basic English (BBE)

And now, our God, the great, the strong, the God who is to be feared, who keeps faith and mercy, let not all this trouble seem small to you, which has come on us, and on our kings and our rulers and on our priests and our prophets and our fathers and on all your people from the time of the kings of Assyria till this day.

Darby English Bible (DBY)

And now, our God, the great, the mighty, and the terrible ùGod, who keepest covenant and loving-kindness, let not all the trouble seem little before thee, that hath come upon us, on our kings, on our princes, and on our priests, and on our prophets, and on our fathers, and on all thy people, since the days of the kings of Assyria unto this day.

Webster’s Bible (WBT)

Now therefore, our God, the great, the mighty, and the terrible God, who keepest covenant and mercy, let not all the trouble seem little before thee, that hath come upon us, on our kings, on our princes, and on our priests, and on our prophets, and on our fathers, and on all thy people, since the time of the kings of Assyria to this day.

World English Bible (WEB)

Now therefore, our God, the great, the mighty, and the awesome God, who keep covenant and loving kindness, don’t let all the travail seem little before you, that has come on us, on our kings, on our princes, and on our priests, and on our prophets, and on our fathers, and on all your people, since the time of the kings of Assyria to this day.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And now, O our God — God, the great, the mighty, and the fearful, keeping the covenant and the kindness — let not all the travail that hath found us be little before Thee, for our kings, for our heads, and for our priests, and for our prophets, and for our fathers, and for all Thy people, from the days of the kings of Asshur unto this day;

நெகேமியா 9:32 in English

ippoluthum Udanpatikkaiyaiyum Kirupaiyaiyum Kaakkira Vallamaiyum Payangaramumulla Makaa Thaevanaakiya Engal Thaevanae, Aseeriyaa Raajaakkalin Naatkal Mutharkonndu Innaalvaraikkum Engalukkum Engal Raajaakkalukkum, Engal Pirapukkalukkum, Engal Aasaariyarkalukkum Engal Theerkkatharisikalukkum, Engal Pithaakkalukkum Ummutaiya Janangal Anaivarukkum Naeritta Sakala Varuththamum Umakku Munpaaka Arpamaayk Kaanappadaathiruppathaaka.


Read Full Chapter : Nehemiah 9