தமிழ்

Psalm 66:3 in Tamil

சங்கீதம் 66:3
தேவனை நோக்கி: உமது கிரியைகளில் எவ்வளவு பயங்கரமாயிருக்கிறீர்; உமது மகத்துவமான வல்லமையினிமித்தம் உம்முடைய சத்துருக்கள் உமக்கு இச்சகம்பேசி அடங்குவார்கள்.

Psalm 66:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Say unto God, How terrible art thou in thy works! through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee.

American Standard Version (ASV)

Say unto God, How terrible are thy works! Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee.

Bible in Basic English (BBE)

Say to God, How greatly to be feared are your works! because of your great power your haters are forced to put themselves under your feet.

Darby English Bible (DBY)

Say unto God, How terrible are thy works! because of the greatness of thy strength, thine enemies come cringing unto thee.

Webster’s Bible (WBT)

Say to God, How terrible art thou in thy works! through the greatness of thy power shall thy enemies submit themselves to thee.

World English Bible (WEB)

Tell God, “How awesome are your deeds! Through the greatness of your power, your enemies submit themselves to you.

Young’s Literal Translation (YLT)

Say to God, `How fearful `are’ Thy works, By the abundance of Thy strength, Thine enemies feign obedience to Thee.

சங்கீதம் 66:3 in English

thaevanai Nnokki: Umathu Kiriyaikalil Evvalavu Payangaramaayirukkireer; Umathu Makaththuvamaana Vallamaiyinimiththam Ummutaiya Saththurukkal Umakku Ichchakampaesi Adanguvaarkal.


Read Full Chapter : Psalm 66