தமிழ்

Psalm 66:4 in Tamil

சங்கீதம் 66:4
பூமியின்மீதெங்கும் உம்மைப்பணிந்துகொண்டு உம்மைத் துதித்துப்பாடுவார்கள்; அவர்கள் உம்முடைய நாமத்தைத் துதித்துப் பாடுவார்கள் என்று சொல்லுங்கள். (சேலா.)

Psalm 66:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee; they shall sing to thy name. Selah.

American Standard Version (ASV)

All the earth shall worship thee, And shall sing unto thee; They shall sing to thy name. Selah

Bible in Basic English (BBE)

Let all the earth give you worship, and make songs to you; let them make songs to your name. (Selah.)

Darby English Bible (DBY)

All the earth shall worship thee, and sing psalms unto thee: they shall sing forth thy name. Selah.

Webster’s Bible (WBT)

All the earth shall worship thee, and shall sing to thee; they shall sing to thy name. Selah.

World English Bible (WEB)

All the earth will worship you, And will sing to you; They will sing to your name.” Selah.

Young’s Literal Translation (YLT)

All the earth do bow to Thee, They sing praise to Thee, they praise Thy name.’ Selah.

சங்கீதம் 66:4 in English

poomiyinmeethengum Ummaippanninthukonndu Ummaith Thuthiththuppaaduvaarkal; Avarkal Ummutaiya Naamaththaith Thuthiththup Paaduvaarkal Entu Sollungal. (selaa.)


Read Full Chapter : Psalm 66